TECHNI mottok i går 13. juni European Water Innovation Award 2018 i Brussel. TECHNI har utviklet et robotbasert bore- og koplingssystem som fjerner behovet for å benytte gravemaskiner ved nyetablering eller erstatning for gamle, utslitte vannrør. Løsningen reduserer kostnadene med inntil 40 prosent og reduserer miljøfotavtrykket betydelig. «Vi er stolte og ydmyke for å bidra til at støy og trafikkulempene i boligstrøk reduseres, samtidig som viktig infrastruktur nå kan fornyes mye billigere. Takten på oppgradering av folks vannrør kan nå økes betydelig og vil også føre til helsegevinster,» sier CEO Dag Almar Hansen på vegne av prosjektet.
 
 
 

I 2014 utlyste Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til «NoDig Challenge», en konkurranse om å utvikle gravefrie metoder for å koble hus til hovedvannledningen.

Etter en innledende utviklingsfase, en prototypefase og en fullskala testfase, er vinneren nå kåret. Techni står for hoveddelen av den tekniske løsningen, mens Hawle Water Technology og Båsum Boring har bidratt med finansiering, kompetanse og rådgiving.

Les mer...

 

Det har vært en stor utvikling på rør og utstyr for å redusere behovet for graving i forbindelse med renovering av vannledninger. Oppgraving av anboringspunktene, det vil si overgangen fra hovedledning til den enkelte huseiers private stikkledning er fortsatt et uløst problem. I løpet av et par år kan problemet være løst.

 Les mer...

 

TEGma has signed a strategic partnership with Techni for development of heat energy harvesting technology. Techni will be working on development and manufacture of base technology as well as new applications of TEGma’s cutting edge products that allows for conversion of waste heat directly into electricity.

 Download press release here...

 

Ved et prosjekt av denne typen går alt framover, men det går også litt tilbake. Under feltarbeidet i Ås har jeg sett et stort potensiale i alt vi har jobbet fram.  Jeg er optimist, og jeg ser at dette virkelig går.

Den pensjonerte prosjektlederen i Oslo VAV, John Bjørningstad, er full av pågangsmot når han følger opp sin baby innen ledningsteknologi. Svangerskapet har vært langt. Foreløpig er det snakk om en tidsperiode på 15 år, men nå tror han «fødselen» er nær forestående.-Jeg har aldri vært i tvil om at vi en dag ville få utstyr og metoder for en gravefri fornying også av vannledninger i Oslo.  At jeg nå formelt sett er pensjonist er intet hinder for å følge NoDig Challenge-prosjektet tett på. Jeg har bedre tid til dette nå enn da jeg var i fult arbeid, og jeg håper å være med helt til utviklings- og forskningsprosjektet resulterer i en gravefri hverdag i Oslo kommune, sier Bjørningstad, der vi møter ham på Oslo VAV sitt testfelt på Ås i Akershus.

 Les mer...

 

OTC recognizes innovative technologies each year with the  Spotlight on New Technology® Award.

This awards program is exclusively for OTC exhibitors and showcases the latest and most advanced technologies that are leading the industry into the future.

We are proud to announce that TECHNI AS is among the winners of this award 2017 for our B-annulus Monitoring System.

The Heavelock™ is a result of many years collaboration between the leading Norwegian technical university, NTNU, and Statoil. Together with the Research Council of Norway this strong constellation of partners is developing Heavelock, an autonomous sub for use where pressure windows are tight. This is typically while drilling through the reservoir section. Experiencing even small fluctuations in pressure, around 2-3 bars, can lead to both dangerous and costly consequences such as kicks and formation damage.

Hortensfirmaet TECHNI, som er i sitt 20. år som innovasjons- og produksjonspartner, har inngått en betydelig leveransekontrakt med Lockheed Martin fra Fort Worth, Texas, om leveranser av deler til kontrollsystemet for jagerflyet Joint Strike Fighter, eller F-35 Lightning II som flymodellen mer korrekt heter.