TECHNI er et privat eiet konsern. TECHNI gjennomfører utviklings- og konsulentoppdrag av sensorer, digitale systemer, robotikk, elektro/automasjon og lignende. Selskapet har vunnet en rekke innovasjonspriser og leverer tjenester og produksjon innen markedssegmenter som energi, miljø, maritim, forsvar, medisin og aerospace.

Selskapet har en stab som er et sammensveiset lag med høy kompetanse på sine felt. Vi har et godt arbeidsmiljø og planer for kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte.

TECHNI is a privately owned group. TECHNI carries out consultancy, contract development and production of sensors, digital systems, robotics, automation and special mechanisms. The company has won a number of innovation awards and delivers services and production in market segments such as energy, environment, maritime, defense, medicine and aerospace.

The company has a staff that is a close-knit team with high competence in its fields. We have a good working environment and plans for continuous competence development among employees.

27524